Gå direkt till innehållet
Valikko

Övriga betydande observationer av kvalitetsgranskningarna enligt ämnesområde

I den här rapporten har vi utöver fokusområdena i kvalitetsgranskningen sammanställt andra viktiga observationer per ämnesområde. Vid kvalitetsgranskningarna gjorde vi observationer i nästan alla viktiga skeden och delområden av revisionen.

Andra viktiga observationer med exempel:

  • Granskning av huvudboksregistreringar och andra justeringar
  • Revisionsdokumentation
  • Revisorns skyldigheter i samband med oegentligheter
  • Väsentlighet
  • Bekämpning av penningtvätt


Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021