Gå direkt till innehållet
Valikko

Revisionskvalitetsdagar

År 2019 ordnade vi två kvalitetsdagar för revisorerna, varav den ena riktades till revisorerna inom offentlig revision.

Som teman behandlades bland annat riskbedömning och problematiska frågor i anslutning till granskning av omsättning och omsättningstillgångar. Under mötena diskuterades också fastställande av väsentligheten, granskning av huvudboksregistreringar, granskning av bokslutet, ärenden som gäller närstående och dokumentering av revisionsbevis.

Under kvalitetsdagen för offentlig revision var kommunernas ekonomi och revision aktuella teman. Under evenemanget behandlades till exempel utmaningar med att balansera kommunernas ekonomi, nyheter från bokföringsnämndens kommunsektion och utveckling av revisorns rapportering.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021