Genomförda kontrollåtgärder och påföljder

Under 2021 förekom inga särskilda tillsynsåtgärder eller påföljder till följd av kvalitetsgranskningen av revisorerna för PIE-uppdrag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022