Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämndens avgörandepraxis under 2019 - exempel på beslut

År 2019 behandlade revisionsnämnden 37 undersökningsärenden (24 ärenden år 2018). Undersökningsärendena gällde:

  • 19 CGR-revisorer
  • 19 GR-revisorer
  • en OFGR-revisor och
  • sju revisionssammanslutningar som var parter i sammanlagt åtta undersökningsärenden.

Revisionsnämnden beslutade att återkalla godkännandet av två GR-revisorer. Nämnden gav en varning till sju CGR-revisorer, åtta GR-revisorer, en OFGR-revisor och en revisionssammanslutning samt en anmärkning till fem CGR-revisorer och fem GR-revisorer. I fråga om sju CGR-revisorer, två GR-revisorer och sex revisionssammanslutningar (i sammanlagt sju undersökningsärenden) ansågs det inte vara något skäl att ålägga påföljder. I två ärenden förföll prövningen av GR-revisorns verksamhet i revisionsnämnden på grund av att revisorn avstod från sitt godkännande på eget initiativ.

Tabell 2. Påföljder som revisionsnämnden påförde 2019 och 2018

Påföljder 2019 2018
Anmärkning 10 7
Varning 17 13
Återkallande av godkännande 2 2
Tidsbundet verksamhetsförbud 0 0
Påföljdsavgift 0 1

Revisionsnämnden behandlade 26 begäranden om omprövning (19 begäranden år 2018). Omprövningsärendena gällde bedömning av svaren i revisorsexamina, godkännande till revisorsexamina, beslut om kvalitetsgranskningens resultat och beslut om förutsättningarna för bibehållande av yrkeskunskap.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.01.2023