Gå direkt till innehållet
Meny

Undersökningsärenden - tillsynsmetoder

Tillsynsobjekt och begränsningar

PRS utövar tillsyn över GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer samt revisionssammanslutningar. PRS övervakar både PIE-företags och andra sammanslutningars revisorer. PRS får dock enligt lagen inte övervaka en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk (RL 1:1.3).2


(PIE = Public Interest Entity, dvs. företag av allmänt intresse. PIE-företag definieras i BFL 1:9.
2 Revisionstillsynen övervakar dessutom i EES-staterna godkända och registrerade revisionssammanslutningar som är införda i PRS revisorsregister i fråga om revisioner som dessa utför i Finland. Revisionstillsynen får också övervaka revisorer från länder utanför EES-området med de begränsningar som anges i RL 7:1.)

Revisionstillsynens tillsynsbefogenheter är tidsmässigt begränsade. Revisionstillsynen får inte pröva en revisors verksamhet, om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna (RL 7:3.3).

Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits (RL 6:7) eller återkallats (RL 10:2).
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021