Gå direkt till innehållet
Meny

Godkännande av revisorer

År 2020 ordnade PRS revisionstillsyn för femte gången revisorsexamina enligt revisionslagen som trädde i kraft den 1 januari 2016. Dessutom ordnade revisionstillsynen för sista gången de ofullbordade examina enligt den tidigare revisionslagen, vilka ska ordnas under övergångsperioden (2016–2020).

Den av PRS tillsatta examenssektionen fortsatte sin verksamhet. Ordförande för sektionen var GR, CGR Pasi Pekkarinen. Medlemmar var GR, OFGR Minna Ainasvuori, GR Tuula Ossa och Hanna Kattainen, teamchef med ansvar för ärenden som gäller godkännande av revisorer vid PRS.

Examenssektionen utarbetade examensuppgifterna, bedömde examinandernas svar och upprättade för revisionstillsynen ett förslag till bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränser för godkända examina och varje examinands poäng. Examenssektionen upprättade ett förslag till bedömning av examinandernas prestationer för revisionstillsynen. Examensuppgifterna och bedömningsgrunderna publicerades på PRS webbplats. Examenssektionen anlitade utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Det kom in 409 anmälningar till examina (2019: 376). Till den nya GR-examen anmälde sig 207 personer (201), till CGR-examen 174 personer (141) och till OFGR-examen 14 personer (14). Till kompletteringsprovet anmälde sig 9 OFR-revisorer (11). En person anmälde sig till behörighetsprovet (0).

På grund av ofullbordade examensprestationer anmälde sig 4 personer till den gamla CGR -examen (5). Ingen anmälde sig till GRM-examen (3).

PRS revisionstillsyn ordnade revisorsexamina i Helsingfors under två olika veckoslut i augusti och september 2020. På grund av coronasituationen vidtog vi specialarrangemang för att kunna hålla examensprovet på ett tryggt sätt. Antalet deltagare i de olika examina uppgick till 331 (306). En stor del av examinanderna deltog i både GR-grundexamen och CGR-specialiseringsexamen. Personen som hade anmält sig till behörighetsprovet deltog inte i provet.

PRS revisionstillsyn godkände den 7 december 2020 sammanlagt 69 personers prestation i GR-examen (105), 55 personers prestation i CGR-examen (49), 9 personers prestation i OFGR-examen (6) och 2 personers prestation i kompletteringsprovet (4). En person godkändes i CGR-examen enligt den tidigare revisionslagen (1).

Antalet omprövningsbegäranden som gällde bedömningen av examina 2019 uppgick till 13 (föregående år: 23). En av omprövningsbegärandena (1) ledde till att revisionstillsynen gjorde en självrättelse, varvid examinandens prestation godkändes 2020.

De examinander som deltog i examina godkändes på följande sätt:

Examen Deltagare Godkända
GR-examen 117 69
CGR-examen 134 55
CGR-examen(ofullbordad) 3 1
OFGR-examen 10 9
Kompletteringsprov 7 2
Sammanlagt 331 136
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021