Gå direkt till innehållet
Valikko

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

PRS revisionstillsyn utför vart tredje år kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som reviderar sammanslutningar av allmänt intresse. Andra revisionssammanslutningar kvalitetsgranskar vi på ett riskbaserat sätt.

Tre revisionssammanslutningar med sina kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning 2020. Om dessa har ännu inga beslut utfärdats. Tre revisionssammanslutningar med sina kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning 2019, och inga beslut har ännu utfärdats om dem. En kvalitetsgranskning som genomfördes 2016 vann laga kraft under 2020. Alla beslut om kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar under den första treårsperioden (2016-2018) har vunnit laga kraft.

Revisionssammanslutningarna ska skapa och upprätthålla kvalitetskontrollsystem som hjälper dem att få rimlig säkerhet om att respektive revisionssammanslutning och dess personal följer professionella standarder och krav som baserar sig på tillämpliga författningar och bestämmelser, och att rapporterna av revisionssammanslutningen och av de personer som ansvarar för uppdraget är korrekta med hänsyn till omständigheterna.

PRS revisionstillsyn satte sig in i kvalitetskontrollsystemen hos de revisionssammanslutningar som var föremål för kvalitetsgranskning och bedömde deras tillförlitlighet och funktionsduglighet. Vid bedömningen av kvalitetskontrollsystemets funktionsduglighet använde PRS revisionstillsyn som evidens observationer om och resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer som arbetar i sammanslutningen.


Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021