Övrig tillsyn över revisorer

Den övriga tillsynen gäller bibehållande och utvecklande av revisorernas yrkeskunskap och förutsättningar för godkännande. Dessa övervakas bland annat med hjälp av anmälningar om tillsynsuppgifter. Kraven bestäms i revisionslagen och i revisionstillsynens anvisningar.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021