Registrering av revisorer

År 2020 godkändes 100 nya revisorer (2019: 79), avbröts 95 revisorsgodkännanden på revisorns ansökan (109) och återställdes 9 revisorsgodkännanden (6). Inga återkallanden av godkännande som revisor antecknades i revisorsregistret (2019: 2).

År 2020 godkändes 2 nya revisionssammanslutningar (2), medan godkännande av 4 sammanslutningar (1) avbröts på sammanslutningens ansökan. En OFR-sammanslutning godkändes som revisionssammanslutning (0). I slutet av året avbröts dessutom godkännande av en OFR-sammanslutning med stöd av en övergångsbestämmelse i lagen om revision inom offentlig förvaltning. Inga godkännande av OFR-sammanslutning avbröts (1) på sammanslutningens ansökan.

Den 31 december 2020 fanns det 1 326 revisorer (1 317) och 69 revisionssammanslutningar (71) i revisorsregistret. Antalet GR-revisorer var 510, GR- och CGR-revisorer 651, GR- och OFGR-revisorer 66, GR-, CGR- och OFGR-revisorer 56 och OFR-revisorer 43.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021