Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

PRS revisionstillsyn utför minst vart tredje år kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som reviderar sammanslutningar av allmänt intresse. Andra revisionssammanslutningar kvalitetsgranskar vi på ett riskbaserat sätt.

Tre revisionssammanslutningar med sina kvalitetskontrollsystem har varit föremål för kvalitetsgranskning 2019. Om dessa har ännu inga beslut utfärdats. Under året har beslut däremot utfärdats om en kvalitetsgranskning som utfördes 2017 och om tre kvalitetsgranskningar som utfördes 2018.

År för kvalitetsgranskning
Beslut 2017
Beslut 2018
Beslut 2019
Under
behandling
2016
2
0
0
1
2017
0
3
1
0
2018
0
0
3
0
2019
0 0
0 3

Revisionssammanslutningarna ska skapa och upprätthålla kvalitetskontrollsystem som hjälper dem att få rimlig säkerhet om att respektive revisionssammanslutning och dess personal följer professionella standarder och krav, som baserar sig på tillämpliga författningar och bestämmelser, och att rapporterna av revisionssammanslutningen och av de personer som ansvarar för uppdraget är korrekta med hänsyn till omständigheterna.

PRS revisionstillsyn satte sig in i kvalitetskontrollsystemen hos de revisionssammanslutningar som var föremål för kvalitetsgranskning och bedömde deras tillförlitlighet och funktionsduglighet. Vid bedömningen av kvalitetskontrollsystemets funktionsduglighet använde PRS revisionstillsyn som evidens observationer om och resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer som arbetar i sammanslutningen.

Den första treårsperioden för kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som reviderar sammanslutningar av allmänt intresse var 2016–2018. Under 2020 kommer PRS att publicera en sammanfattande rapport om kvalitetsgranskningen av revisionssammanslutningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021