Revisionsnämndens verksamhet

Revisionsnämnden sammanträdde 9 gånger (10 gånger år 2018). Undersökningsärendena gällde 17 (8) CGR-revisorer, 19 (20) GR-revisorer, en (1) OFGR-revisor, två CGR+OFGR-revisorer och 7 (3) revisionssammanslutningar. (Inga OFR-revisorer var parter i besluten vare sig 2019 eller 2018).

Tabellen nedan visar uppgifter om behandlingen av undersökningsärenden vid revisionsnämnden.

*) Av dessa fall hade en revisor dessutom ett OFGR-godkännande, det vill säga CGR + OFGR.

OFGR
GR
CGR
Sammanslutning
2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018)
Anmärkning
0 (1) 5 (4) 5 (2) 0 (0)
Varning
1 (0) 8 (12) 7 (1) 1 (0)
Återkallande av godkännande
0 (0) 2 (1) 0 (1) 0 (0)
Påföljdsavgift
0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Inga påföljder
0 (0) 0 (3) 7 (3) 6 (3)
Förfallit
0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Sammanlagt
1 (1) 17 (20) 19* (8) 5 (3)

Förutom undersökningsärenden behandlade revisionsnämnden 26 (19) omprövningsärenden. Omprövningsärendena gällde bedömning av svaren i revisorsexamina (18 ärenden), beslut om kvalitetsgranskningens resultat (4 ärenden), godkännande till revisorsexamina (2 ärenden) och bibehållande av revisorers yrkeskunskap (2 ärenden).

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021