Övrig tillsyn över revisorer

Den övriga tillsynen gäller bibehållande och utvecklande av revisorernas yrkeskunskap och förutsättningar för godkännande. Dessa objekt övervakas bland annat med hjälp av anmälningar om tillsynsuppgifter. Kraven bestäms i revisionslagen och i revisionstillsynens anvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022