Kommunikation

Revisionstillsynen utvecklar kommunikationen till revisorer, företag och övriga intressentgrupper inom revisionsbranschen. Kommunikationen sker huvudsakligen via våra webbsidor. Läs mer på webbsidorna.

Vi publicerar ett temabrev för revisorer fyra gånger om året. Temabrevet ger information om aktuella ärenden som gäller revision och revisorer.

Vi informerar också om resultaten av kvalitetsgranskningar, om vår avgörandepraxis, tolkning av lagen samt anvisningar som gäller revisorer. Revisionsnämndens beslut publiceras på PRS webbplats. På webbplatsen publiceras också vår årsrapport om resultaten av kvalitetsgranskningen och årsrapport om undersökningsärenden samt temarapporter av olika slag.

Vi ordnar evenemang med revisionstema för intressentgrupperna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.09.2020