Gå direkt till innehållet
Valikko

Kommunikation

Vår kommunikation till revisorer, företag och övriga intressentgrupper inom revisionsbranschen sker huvudsakligen via våra webbsidor. På våra webbsidor finns information om vår verksamhet och anvisningar till kunder om revisionstillsynsärenden. Vi publicerar också revisionsnämndens avgörandepraxis på PRS webbplats.

Vi publicerar följande publikationer årligen på PRS webbplats:

  • årsrapport om kvalitetsgranskningar
  • årsrapport om undersökningsärenden
  • årsrapport om penningtvättstillsyn
  • revisionstillsynens arbetsplan
  • revisionstillsynens årsberättelse.

Därtill publicerar vi temarapporter av varierande slag på våra webbsidor. Läs mer om våra publikationer på revisionstillsynens webbsidor.

PRS revisionstillsyn ordnar olika informationsmöten under 2023. Mötena är avsedda för revisorer och andra som är intresserade av revisionstillsyn.

I våra nyhetsbrev för revisorer informerar vi om aktuella ärenden som gäller revision och revisorer.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022