Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämnden

I anslutning till PRS revisionstillsyn arbetar revisionsnämnden som är självständig i sina avgöranden. Efter föredragning av revisionstillsynens tjänsteinnehavare behandlar revisionsnämnden undersökningsärenden som kan leda till påförande av påföljder enligt revisionslagen.Revisionsnämnden behandlar också begäranden om omprövning och ger uttalanden till domstolar.

Revisionsnämndens mandatperiod på tre år började 2022. Revisionsnämnden främjar skötseln av revisionstillsynens lagstadgade uppdrag. Revisionsnämnden publicerar sina beslut för att styra god revisionssed. Läs mer om revisionsnämnden.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022