Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar

PRS revisionstillsyn utför med tre års mellanrum kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar (sammanslutningar) som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Vid kvalitetsgranskningarna bedömer revisionstillsynen om sammanslutningarnas interna kvalitetskontrollsystem uppfyller kraven i revisionslagen och EU-revisionsförordningen. Revisionstillsynen utvärderar strukturen i sammanslutningens kvalitetskontrollsystem och testar systemets funktion.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022