Kvalitetsgranskningens syfte

Syftet med kvalitetsgranskningen som PRS revisionstillsyn utför är att

  • främja en hög kvalitet på revisioner och
  • öka förtroendet för revisionen och därigenom tillförlitligheten i den ekonomiska rapporteringen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022