Gå direkt till innehållet
Valikko

Revisionssammanslutningar som varit föremål för kvalitetsgranskning

Under åren 2019–2021 kvalitetsgranskade PRS revisionstillsyn sammanlagt åtta revisionssammanslutningar som hade PIE-sammanslutningar som revisionskunder.

Följande sammanslutningars kvalitetskontrollsystem var föremål för granskning 2019–2021:

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2019

Auditus Tilintarkastus Oy (nuvarande Optilex Oy), kvalitetsgranskningen återkallades
Idman Vilén Grant Thornton Oy
Ernst & Young Ab
PricewaterhouseCoopers Ab.

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2020

BDO Ab
Moore Stephens Rewinet Oy
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2021

Deloitte Ab
KPMG Oy Ab.

Sex sammanslutningar har fått revisionstillsynens beslut och rapport om alla kvalitetsgranskningar utförda 2019–2021. Alla beslut har vunnit laga kraft. Två revisionssammanslutningars kvalitetsgranskningsrapport är ännu inte slutförd.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022