Kvalitetsgranskningar av revisorer

PRS revisionstillsyn utför kvalitetsgranskningar av enskilda revisorer på riskbasis eller vart tredje år om revisorn granskar PIE-sammanslutningar. Revisionstillsynen utför kvalitetsgranskningar av revisorer i sammanslutningar även under de år då sammanslutningens kvalitetskontrollsystem inte testas.

Under åren 2019–2021 gick revisionstillsynen igenom 34 PIE-revisionsuppdrag i kvalitetsgranskningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022