Ändringar

Om det sker förändringar i de förhållanden som antecknats i stiftelseregistret, ska du utan dröjsmål lämna in en ändringsanmälan. Detta baserar sig på stiftelselagen (2015/487).

Lämna in en ändringsanmälan om det sker förändringar i stiftelsens stadgar, adress- och kontaktuppgifter eller ansvarspersoner. Dessutom ska en stiftelse lämna in anmälningar till stiftelseregistret i samband med fusion.

Lämna in din ändringsanmälan på de blanketter som finns på våra webbsidor.

Det är gratis att anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter, men för de övriga ändringsanmälningarna tar vi i regel ut en behandlingsavgift. Vi fakturerar behandlingsavgiften i efterhand.

I menyn till vänster hittar du våra anvisningar och mer information om avgifterna samt blanketterna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2019