Anvisningar om de stadgeändringar som den nya stiftelselagen förutsätter

De här anvisningarna gäller stiftelser, vars gällande stadgar har registrerats före 1 december 2015 och stadgarna inbegriper bestämmelser som strider mot stiftelselagen som trädde i kraft 1 december 2015.

Den nya stiftelselagen som trädde i kraft 2015 innefattar bestämmelser enligt vilka en del stiftelser måste ändra sina stadgar. Lagens övergångsperiod gick ut 1 december 2018, och då måste stiftelserna senast ha anmält sina ändringar till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Ett undantag till övergångsperioden

Det finns ett undantag till övergångsperioden. Stadgebestämmelser om stiftelsens namnteckning med ett innehåll av viss typ som strider mot lagen inte behövde ändras och inte heller anmälas till stiftelseregistret inom övergångsperioden, om stiftelsens stadgar i övrigt var utarbetade enligt stiftelselagen. Läs mer om undantaget som gäller den nya lagens övergångsperiod.

Lämna in anmälan omedelbart om stiftelsen har försummat sina förpliktelser under övergångsperioden

Om stiftelsen inte har följt den utsatta tiden som fastställts i lagen, måste stiftelsens styrelse omedelbart se till att nödvändiga ändringar i stiftelsens stadgar görs och stadgeändringen anmäls till stiftelseregistret.

PRS stiftelsetillsyn kan förelägga vite mot stiftelsen om den inte har lämnat in anmälan.

Utnyttja av förhandsgranskning av stadgar

När en stiftelse ska ändra sina stadgar, kan du låta PRS göra en avgiftsbelagd förhandsgranskning av stadgarna. Vi går igenom de ändrade stadgarna och kontrollerar att de är utarbetade enligt den nya stiftelselagen. Läs mer om förhandsgranskning av stadgar.

Anmäl stadgar som avses i den nya lagen

Läs mer om de vanligaste stadgebestämmelserna som strider mot den nya lagen och anmäl ändringarna till stiftelseregistret. Gå till exemplen på de vanligaste stadgebestämmelser som stiftelsen måste ändra och anmäla till PRS.

Om stiftelsens gällande stadgar har registrerats före 1 december 2015, beslutar stiftelsens styrelse om stiftelsens stadgeändring.

Stiftelsens styrelse beslutar om stadgeändring även i de fall, där till exempel stiftelsens representantskap eller fullmäktige beslutar om stadgeändring enligt stiftelsens stadgar.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019