Förlust av stiftelsens eget kapital

Om styrelsen för en stiftelse som bedriver affärsverksamhet konstaterar att stiftelsens eget kapital är negativt, ska den genast lämna in en anmälan om förlust av det egna kapitalet till stiftelseregistret.

Blanketter

 • Blankett Y4 och bilageblankett 17A
 • Ange att stiftelsens eget kapital har gått förlorat på bilageblankett 17A, sida 5, under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / som ska avföras ur registret".
 • Blankett Y4 ska undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

 • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet

Behandlingsavgifter

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter att vi har handlagt stiftelsens anmälan. Behandlingsavgiften för en anmälan om förlust av det egna kapitalet är 100 euro.

Tidsfrist

Lämna in anmälan genast.

Strykning av registeranteckning om förlust av stiftelsens eget kapital

Registeranteckningen om förlust av det egna kapitalet kan strykas till följd av en registeranmälan som stiftelsen lämnar in, om stiftelsen har kvar eget kapital på det sätt som framgår av en till anmälan fogad balansräkning och annan utredning som avses i 12 kap. 22 § 2 mom. i stiftelselagen. Balansräkningen och utredningen ska vara reviderade.

Blanketter

 • Blankett Y4 och bilageblankett 17A
 • Ange att du begär att registeranteckningen om förlust av det egna kapitalet ska strykas på bilageblankett 17A, sida 5, under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / som ska avföras ur registret".
 • Blankett Y4 ska undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

 • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet
 • Balansräkning
 • Vid behov en annan utredning enligt 12 kap. 22 § 2 mom. i stiftelselagen
 • Balansräkningen och utredningen ska vara reviderade.

Behandlingsavgifter

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter att vi har handlagt stiftelsens anmälan. Behandlingsavgiften för en anmälan för att stryka registeranteckningen om förlust av stiftelsens eget kapital är 100 euro.


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019