Personändringar

Du ska anmäla ändringar i stiftelsens ansvarspersoner till stiftelseregistret. Detta baserar sig på stiftelselagen (2015/487).

Lämna in en ändringsanmälan om det sker förändringar i stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, revisorer eller personer med rätt att företräda stiftelsen eller om stiftelsens verkställande direktör byts ut. Ordinarie styrelseledamöter är ansvariga för att anmälan görs till registret.

Den som har antecknats i stiftelseregistret och som antingen har avgått eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en ändringsanmälan om det.

Lämna in din ändringsanmälan på de blanketter som finns på våra webbsidor.

Det är i de flesta fall avgiftsbelagt att anmäla personändringar. Observera att en stiftelse kan anmäla flera personändringar på en gång utan tilläggsavgift. Vi fakturerar behandlingsavgiften i efterhand.

I menyn till vänster hittar du våra anvisningar och mer information om avgifterna samt blanketterna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019