Handläggningstider i stiftelseregistret

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan har kommit in till oss till dess att vi har

  • registrerat anmälan eller ansökan,
  • skickat dig en skriftlig rättelseuppmaning eller
  • kontaktat dig per telefon.

Prognosen är inget löfte om att vi handlägger anmälan inom nämnda tid, utan en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna.

september 2021

Typ av anmälan Prognos för handläggningstid
Ändring av styrelse och namntecknare 5 arbetsdagar
Grundanmälningar 8 arbetsdagar
Övriga anmälningar och ansökningar 54 arbetsdagar
Utskriftsversion
Uppdaterad 20.09.2021