Gå direkt till innehållet
Valikko

Vad är handläggningssituationen för din anmälan?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in.

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider

I informationstjänsten Virre kan du gratis se din anmälans ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas i stiftelseregistret. Sök uppgifter med FO-numret eller diarienumret. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Det är möjligt att du behöver korrigera eller komplettera din anmälan, varvid handläggningstiden blir längre.

Vi skickar ett stiftelseregisterutdrag av registreringen till det i anmälan angivna ombudet eller till stiftelsens adress.

Under handläggning

Se nedan enligt typ av anmälan på vilka dagar inkomna anmälningar som är under handläggning i stiftelseregistret. Vi uppdaterar handläggningssituationen varje vecka.

Typ av anmälan Under handläggning (uppdaterats 5.6.2023)
Etableringsanmälan
6.5.2023
Ändring av styrelse och namntecknare
3.5.2023
Stadgeändring och andra ansökningar 15.5.2023

Hur önskar jag att anmälan registreras vid en viss tidpunkt?

PRS avviker från handläggningsordningen av anmälningar endast av grundade skäl. När du önskar en viss registreringstidpunkt eller påskyndad handläggning för din anmälan, kom ihåg att ange skälet för din begäran.

Observera att begärandena är offentliga. Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska bli offentliga.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Innan du skickar in din anmälan

När du lämnar in din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gäller registrering / begäran om påskyndad behandling" på sida 1 i Y-blanketten. Observera att om du endast anger din begäran på blankettsidor som handläggs av Skatteförvaltningen, kommer begäran inte till stiftelseregistrets kännedom. Bifoga en separat begäran där du anger skälet till den önskade registreringstidpunkten eller varför handläggningen borde påskyndas.

Efter att du har lämnat in din anmälan

Du kan också efter att du har lämnat in din anmälan önska registrering vid en viss tidpunkt eller påskyndad handläggning.


Skicka din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, stiftelsens namn, eventuella FO-nummer samt uppgift om vilken anmälan begäran gäller (till exempel diarienumret).


Skicka din begäran till korjaukset[a]prh.fi.


Utskriftsversion Uppdaterad 06.06.2023