Stiftelseregisterutdrag och andra informationstjänster

Du kan beställa stiftelsers registeruppgifter, stadgar och bokslut från stiftelseregistret. Det är också möjligt att beställa kopior av bilagor till ansökningar eller anmälningar till stiftelseregistret. Allt material är emellertid inte offentligt: t.ex. balansspecifikationerna som utgör bilaga till bokslutet är inte offentliga.

Du kan få information om stiftelser via våra elektroniska tjänster, genom att beställa kopior eller via vår telefontjänst.

Stiftelseregisterutdrag från informationstjänsten Virre

Du får ett stiftelseregisterutdrag snabbt och förmånligt via informationstjänsten Virre. Betala utdraget med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset är 2,60 euro + moms. Börja med att söka stiftelsens avgiftsfria grunduppgifter i tjänsten, tryck sedan på knappen för att köpa ett elektroniskt stiftelseregisterutdrag. Gå till Virre.

Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre.

I Virre kan du också köpa söka stiftelsens stadgar och bokslut. Grunduppgifterna är gratis. Du har genast tillgång till e-dokumenten efter att du betalat för dem med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

I Virres Sökning av stiftelser kan du söka stiftelser som har antecknats i registret, som har vägrats registrering eller vars verksamhet har upphört. Sökning av stiftelser ger en lista över stiftelser som motsvarar dina sökkriterier. Från listan kommer du avgiftsfritt till stiftelsens grunduppgifter.

Läs mer om informationstjänsten Virre..

Utdraget ur stiftelseregistret innehåller bl.a. följande uppgifter:

  • Stiftelsens namn, FO-nummer, hemort och postadress
  • Dagen då tillstånd till grundande har beviljats och dagen för fastställelse av stadgar
  • Stiftelsens ändamål
  • Stiftelsens styrelse och hur stiftelsens namn tecknas

Företagssökningen på ytj.fi

I företagssökningen på ytj.fi kan du göra sökningar i stiftelsernas grunduppgifter och få information om i vilka av Skatteförvaltningens register en stiftelse har införts. Det är också möjligt att köpa urval ur uppgifterna.

Dokumentbeställning

Du kan beställa kopior av stiftelsers stadgar och bilagorna till ansökningar eller anmälningar till stiftelseregistret.

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i stiftelseregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.03.2019