Stiftelseregistrets informationstjänster

Du kan beställa stiftelsernas registeruppgifter, stadgar och bokslut från stiftelseregistret. Det är också möjligt att beställa kopior av bilagor till ansökningar eller anmälningar till stiftelseregistret. Allt material är dock inte offentligt: t.ex. balansspecifikationerna som utgör bilaga till bokslutet är inte offentliga. Du kan få information om stiftelser via våra elektroniska tjänster, genom att beställa kopior eller via vår telefontjänst.

1. Informationstjänsten Virre

Genom funktionen Sökning av stiftelser kan du söka stiftelser som har antecknats i registret, som har vägrats registrering eller vars verksamhet har upphört. Sökning av stiftelser ger en lista över stiftelser som motsvarar dina sökkriterier. Från listan kommer du avgiftsfritt till stiftelsens grunduppgifter.

När du besöker informationstjänsten Virre kan du också enkelt och snabbt köpa våra elektroniska produkter som t.ex. elektroniska registerutdrag eller stiftelsers bokslut. Du har tillgång till de elektroniska produkterna genast efter att du har betalat dem med dina bankkoder eller ditt kreditkort. Det går också bra att i tjänsten köpa produkter som levereras per post.

Utdraget ur stiftelseregistret innehåller bl.a. följande uppgifter:

  • Stiftelsens namn, FO-nummer, hemort och postadress
  • Dagen då tillstånd till grundande har beviljats och dagen för fastställelse av stadgar
  • Stiftelsens ändamål
  • Stiftelsens styrelse och hur stiftelsens namn tecknas

2. Företagssökningen på ytj.fi

I företagssökningen på ytj.fi kan du göra sökningar i stiftelsernas grunduppgifter och får information om i vilka register en stiftelse har införts vid Skatteförvaltningen. Företagssökningen tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Det är också möjligt att köpa urval ur uppgifterna.

3. Dokumentbeställning

Du kan beställa kopior av stiftelsers stadgar och bilagorna till ansökningar eller anmälningar till stiftelseregistret.

4. Telefontjänst

Information ur stiftelseregistret lämnas och beställningar tas emot även per telefon på nummer 029 509 5959.


Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i stiftelseregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2017