Informationstjänsten Virre

I tjänsten Virre hittar du lätt information om företag som registrerats i handelsregistret, om företagsinteckningar samt om stiftelser som registrerats i stiftelseregistret.

Grunduppgifterna är gratis. Utdrag, intyg och övriga dokument samt omfattande uppgifter om företag är avgiftsbelagda. Om du har bankkoder eller kreditkort kan du köpa till exempel ett elektroniskt handelsregisterutdrag från informationstjänsten. Då får du dokumenten genast.

Gå till informationstjänsten Virre.


Utskriftsversion
Uppdaterad 03.02.2020