Gå direkt till innehållet
Meny

Årsrapport och tillsyn

Stiftelserna är skyldiga att årligen lämna sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering. Årsrapporten är en offentlig handling med undantag av specifikationerna till balansräkningen. Läs mer om årsrapport.

PRS övervakar att stiftelserna i sin verksamhet iakttar stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Tillsyn innebär laglighetsövervakning av stiftelser och utförs i efterhand. Tillsynen grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Läs mer om stiftelsetillsyn.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av stiftelserna. Avgiften baserar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013). Läs mer om tillsynsavgift.

Varje stiftelse måste fullgöra sitt ändamål på ett sätt som anges i stadgarna och redogöra för det i verksamhetsberättelsen varje år. Läs mer om fullgörande av stiftelsens ändamål.

Ska du bilda en stödstiftelse eller är du verksam i en registrerad stiftelse som stödjer stiftelsens stiftare eller en aktör som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen? Läs våra anvisningar om stödstiftelsens stadgar för att säkerställa att verksamheten följer stiftelselagen. Läs mer om stödstiftelsens stadgar.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.10.2020