Årsrapport och tillsyn

Stiftelserna är skyldiga att årligen lämna sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering. Årsrapporten är en offentlig handling med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Läs mer om årsrapport

PRS övervakar att stiftelserna i sin verksamhet iakttar stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Tillsyn innebär laglighetsövervakning av stiftelser och utförs i efterhand. Tillsynen grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in.

Läs mer om stiftelsetillsyn

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av stiftelserna. Avgiften baserar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013).

Läs mer om tillsynsavgift

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.03.2019