Stiftelsernas elektroniska årsrapporter

Under de närmaste åren kan stiftelser lämna in sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på elektronisk väg.

Från och med 2022 kan bokföringsbyråer skicka stiftelsers årsrapporter från ett bokföringsprogram där PRS IXBRL-gränssnitt används.

Avsikten är att samtliga stiftelser i framtiden lämnar in sina årsrapporter elektroniskt. Vi kommer att erbjuda ett ersättande förfarande för de stiftelser för vilka det inte är möjligt att skicka årsrapporter i IXBRL-format.

År 2022

Stiftelser

Stiftelserna kan lämna in årsrapporter elektroniskt i IXBRL-format från bokföringsprogrammet.

PRS

PRS tar emot årsrapporter i IXBRL-format.

Inom de närmaste åren

Stiftelser

Stiftelserna måste lämna in elektroniska årsrapporter.

Om det inte är möjligt att lämna in IXBRL-årsrapporter, måste stiftelserna lämna in sina årsrapporter enligt det elektroniska förfarande som PRS erbjuder.

PRS

PRS tar emot årsrapporterna i IXBRL-format.

PRS erbjuder ett ersättande elektroniskt förfarande för de stiftelser för vilka det inte är möjligt att skicka IXBRL-årsrapporter.

Varför elektroniska årsrapporter?

Elektroniska årsrapporter utarbetas med hjälp av IXBRL-språket. Uppgifterna är då i strukturell, det vill säga i maskinläsbar form, vilket innebär att de kan sammanställas, handläggas och analyseras maskinellt.

Elektroniska årsrapporter gör det möjligt att bättre och enklare jämföra stiftelser och lättare att vidarebearbeta information.

Utifrån den förfrågan vi skickade ut i slutet av 2020 är stiftelserna villiga att övergå till elektronisk rapportering. Av de drygt 500 stiftelser som svarade på förfrågan var ungefär 70 procent intresserade av elektronisk rapportering.

Elektroniska årsrapporter har varit ett pilotprojekt

Vi har testat hur inlämning av årsrapporter i IXBRL-format fungerar i ett pilotprojekt som inleddes 2020. De stiftelser som deltog i pilotprojektet upprättade ett bokslut i strukturerad form för räkenskapsperioden som gick ut 2019 och lämnade in det via PRS gränssnitt.

Stiftelserna i pilotprojektet var Koneen Säätiö sr, Suomen Kulttuurirahasto sr och Vappu Uuspään Säätiö sr.

Vad är IXBRL?

IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att maskinellt skapa, behandla och bearbeta ekonomiska rapporter. Det här stöder och effektiverar företagens konkurrenskraft och underlättar både företagens och stiftelsernas administrativa börda.

I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet eller att uppgifterna är felaktiga.

Läs mer om IXBRL-språk på webbplatsen för Finlands XBRL konsortium (på finska).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2022