Kontaktinformation för stiftelseregistret

Kundtjänst

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 09.00–16.15

E-post

neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Läs mer om våra informationstjänster.

Postadress för etablerings- och ändringsanmälningsblanketter

PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

Postadress och rådgivning i årsrapportärenden

Patent- och registerstyrelsen, Stiftelsetillsyn, 00091 PRH.

Kontakta vårt tillsynsteam om du behöver rådgivning i ärenden som gäller årsrapporter. För ytterligare information, ring 029 509 5597 (mån-fre kl. 13.00-15.00) eller skicka e-post till valvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021