Varumärkeslänkar

Varumärkesbyråer och -ombud

Varumärkesklassificeringar

Elektroniska publikationer

Informationstjänster angående varumärken

Nationella och internationella varumärkesmyndigheter

 • Australien - IP Australia (Australian Industrial Property Organization)
 • BENELUX - Benelux Trademark Office
 • Brasilien - Brazilian Patent Office - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 • Danmark - Danish Patent Office - Patentdirektoratet Thailand - Thai Patent Office
 • Estland - Patendiamet, The Estonian Patent Office
 • Frankrike - French Patent Office - Institut National de la Propriete Industrielle (INPI)
 • Förenade Kungariket - United Kingdom Patent Office
 • Förenta Staterna- United States Patent and Trademark Office
 • Grekland - Greek Industrial Property Organisation
 • Hong Kong- Hong Kong Patent Office - Intellectual Property Department Hong Kong Special Administrative Region Government
 • Indien - Patent Facilitating Centre, Technology Information Forecasting & Assessment Council, India
 • Indonesien - Indonesian Patent Office - Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek
 • Irland - Irish Patents Office - Oifig na Bpaitinni
 • Italien - Italian Office of Patents and Trademarks - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
 • Japan - Japanese Patent Office
 • Kanada - Canadian Intellectual Property Office - L'Office de la Propriete Intellectuelle du Canada
 • Kina - The State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China
 • Korea - Korean Industrial Property Office (KIPO)
 • Kroatien - State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia - Drzavni zavod za intelektualno vlasnistvo Republike Hrvatske
 • Kuba - Industrial Property Office of Cuba - Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
 • Lettland - Patent Office of the Republic of Latvia - Latvijas Republikas Patentu Valde
 • Litauen - Lithuanian Patent Office - Valstybinis Patentu Biuras
 • Makedonien - Industrial Property Protection Office of the Republic of Macedonia - Zavod za zastita na industriska sopstvenost na Republika Makedonija
 • Malaysia - Intellectual Property Corporation of Malaysia - Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
 • Mexiko - Mexican Industrial Property Office - Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial
 • Moldavien - Moldovan Patent Office - State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova (AGEPI)
 • Nederländerna - The Netherlands Enterprise Agency - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Norge - Norwegian Patent Office - Patentstyret
 • Nya Zeeland - Intellectual Property Office of New Zealand
 • OSS-länderna - The Eurasian Patent Organization (EAPO)
 • Peru - Peruvian Patent Office - Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
 • Polen - [Polish Patent Office - Urzyd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Portugal - Portugese Patent Office - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 • Rumänien - Rumanian State Office for Inventions and Trademarks - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
 • Ryssland - Russian Agency for Patent and Trademarks - Rospatent
 • Schweiz- Swiss Federal Institute of Intellectual Property - Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
 • Slovakien - Industrial Property Protection Office of the Slovak Republic - Urad Priemyselneho Vlastnictva Slovenskej Republiky
 • Slovenien - Slovenian Intellectual Property Office - Urad RS za Intelektualno Lastnino
 • Spanien- Spanish Office of Patents and Trademarks - Oficina Española de Patentes y Marcas
 • Sverige - Swedish Patent and Registration Office - Patent- och registreringsverket
 • Tjeckien - Industrial Property Office Czech Republic - Urad rumysloveho Vlastnictvi Ceska Republika
 • Turkiet - Turkish Patent Institute - Türk Patent Enstitüsü Ungarn - Hungarian Patent Office - Magyar Szabadalmi Hivatal
 • Tyskland - German Patent and Trademark Office - Deutsches Patent- und Markenamt
 • Österrike - Austrian Patent Office - Österreichischen Patentamt
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.06.2019