Hur kan jag på förhand undersöka om ett varumärke är ledigt?

Innan du lämnar in din varumärkesansökan är det bra att kontrollera om det finns hinder för registrering, eftersom det inte är möjligt att göra några större ändringar i din ansökan efter att du har lämnat in den. Observera att vi inte återbetalar ansökningsavgifterna om ansökan avslås.

Läs mer om kraven för registrering.

Sök i databaser för att se om ditt märke är ledigt.

Beställ förhandsgranskning från oss

Vi granskar på beställning om ett märke kan registreras eller inte. Vi utför granskningen inom ett par dygn eller högst inom fem arbetsdagar. Förhandsgranskningarna och resultaten är sekretessbelagda, och resultaten lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi utför förhandsgranskningar av olika omfattning beroende på dina behov. Att utföra en omfattande förhandsgranskning är oftast det bästa alternativet eftersom vi då granskar varumärket i lika stor omfattning som under den egentliga registreringsprocessen.

Beställ en förhandsgranskning.

Vad är en omfattande förhandsgranskning?

Vid den omfattande förhandsgranskningen undersöker vi om ditt ordmärke, figurmärke eller kombinationsmärke (ord- och figurmärke) har särskiljningsförmåga för varorna och tjänsterna i fråga samt om det finns eventuella registreringshinder.

Som eventuella hinder som kan komma upp på grund av förväxlingsbarhet granskar vi

  • registrerade nationella varumärken och EU-varumärken
  • ansökningar som är under behandling
  • internationella registreringar där Finland designerats
  • firmor (företagsnamn) som förts in i handelsregistret inom samma verksamhetsområde.

Vi tar också reda på om det finns släktnamn som används i Finland som kan utgöra registreringshinder. Dessutom informerar vi dig om eventuella varumärken som tagits upp eller ansökts att bli upptagna i förteckningen över väl kända varumärken.

Vad är en inskränkt förhandsgranskning?

Vid den inskränkta förhandsgranskningen tar vi enbart reda på om varumärket har särskiljningsförmåga eller om det finns hinder på grund av förväxlingsbarhet. Granskningen ger begränsad information om märkets registrerbarhet.

Hur beställer jag en förhandsgranskning?

Du kan beställa förhandsgranskningen med vår blankett. Skicka blanketten som e-postbilaga till registratur@prh.fi.

Gå till blanketter.

Observera att det inte är obligatoriskt att använda blanketten.

Skydd för personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i samband med beställningar som gäller våra informationstjänster och förhandsgranskningar grundar sig på 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen.
Vi använder personuppgifterna endast för att skicka sök- och granskningsresultaten till beställaren och för fakturering.
Uppgifterna förvaras 5 år.

Hur får jag granskningsresultatet?

Vi skickar resultatet till dig antingen per e-post eller per post. Granskningsavgiften faktureras i efterhand. Gå till prislistan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.07.2019