Granskning av ansökan och registrering av varumärke

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför först en formell granskning av din varumärkesansökan för att kontrollera till exempel den angivna klassificeringen och andra uppgifter i din ansökan. Efter detta påbörjar vi den egentliga handläggningen, vilket innebär att vi granskar om märket kan registreras.

Inledande av varumärkesprocessen

För att din ansökan ska tas upp till handläggning och få en ansökningsdag, måste den omfatta

  • uppgifter om sökanden
  • en varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har specificerats
  • det sökta varumärket, som ska återges på ett tydligt och exakt sätt.

Därtill måste du betala en ansökningsavgift. Om din ansökan inte uppfyller alla dessa krav, kontaktar vi dig och ber att du kompletterar ansökan. Först efter att allt detta är i ordning får ansökan en ansökningsdag.

Återkallande av ansökan

Det är möjligt att återkalla ansökan när den är under handläggning. Återkalla din ansökan genom att använda vår e-tjänst. Återkallandet är gratis.

Registrering och offentliggörande

Om det inte finns några registreringshinder mot din ansökan eller om du har övervunnit hindren, godkänns, det vill säga registreras, varumärket och det i Varumärkestidningen. Tidningen kommer ut två gånger i månaden.

Vi skickar varumärkesinnehavaren ett registreringsbevis.

Från utgivningsdagen av Varumärkestidningen börjar en invändningstid på två månader, då vem som helst kan göra en invändning mot det registrerade märket.

Invändningsgrunden kan vara till exempel att varumärket medför en risk för förväxling med invändarens inarbetade märke som PRS inte kan ha känt till.

Registreringens giltighet

Ansökan som tagits upp till handläggning före 1 maj 2019

Registreringen gäller i 10 år från registreringsdagen. Du kan förnya registreringen vart tionde år.

Ansökan som tagits upp till handläggning 1 maj 2019 eller senare

Registreringen gäller i 10 år från ansökningsdagen. Du kan förnya registreringen vart tionde år.

Avslag på ansökan

Om du inte har undanröjt alla registreringshinder, avslås märket i den mån det föreligger ett hinder för registrering. Du kan överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. När samtliga besvärsinstanser har använts och avslagsbeslutet blir slutligt, registrerar vi märket till den del det inte finns hinder för registrering.

Läs mer om kraven för registrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.09.2019