Varumärkesstatistik

Statistik Beskrivning
Publiceras
Varumärkesansökningar och internationella registreringar
Antalet ansökningar per månad
Varje månad
Handläggningsstatistik Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar
I januari
Klasstatistik Nationella ansökningar och internationella registreringar, efter varu- och tjänsteklass, som lämnats in under året
I januari
Landstatistik Nationella och internationella ansökningar som lämnats in under året från olika länder
I januari

Annan information om varumärken

Annan varumärkesstatistik

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.04.2018