Handläggningsstatistik

Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar.

Nationella registreringsansökningar

2013 2014 2015 2016201720182019
Inkomna 3733 3341 3286 3798335032363179
Slutbehandlade 3654 3198 3855 3502377637023234
Av dem:
Registreringar 2843 2434 2977 2643286027882450
Avslagna 201 124 170 158245201143
Återtagna 66 113 76 40977761
Avskrivna 479 527 632 661574636580
Invändningar 65 61 89 80976542

Internationella registreringar enligt Madridprotokollet

2013 2014 2015 2016201720182019
Finland är designerat 1670 1231 1273 1015127611501254
Slutbehandlade 2027 1468 1439 1488148110571768
Av dem:
Godtagna 1746 1193 1259 1284128611981530
Avslagna 29 20 17 17181918
Invändningar 14 4 11 3111111
Finland som ursprungsland
Inkomna 169 134 151 17512514892

Ansökningar om ändring av registrerade värumärken

2013 2014 2015 2016201720182019
Inkomna 4484 4685 3233 3402304129323938
Slutbehandlade 4157 3821 4266 3377352329583866
Förnyelser 3795 3273 2972 1810335229593055