Nationella varumärkesansökningar landvis

Ansökningar som lämnats in under året från olika länder

Land Landkod 2012201320142015201620172018
Nederländerna NL 18 19 20 1426711
Amerikas förenta stater US 49 8348 50574356
Argentina AR 3 0 0 0900
Brasilien BR 3 4 0 3010
Chile CL 2 3 3 0122
Spanien ES 1 2 4 14541
Irland IE 0 1 2 0230
Italien IT 1 2 3 2304
Japan JP 14 19 9 7848
Kanada CA 2 2 0 10446
Kina CN 13 8 16 2014918
Republiken Korea
KR 9 7 17 417107
Luxemburg LU 0 2 3 0831
Norge NO 15 8 9 2620267
Polen PL 3 2 1 0011
Frankrike FR 10 12 15 516813
Sverige SE 60 45 69 41623256
Tyskland DE 18 31 25 13262115
Finland FI 3374347729492970371131322877
Schweiz CH 53 28 46 19291910
Taiwan TW 2 3 1 1200
Danmark DK 32 7 15 13853
Ryssland RU 6 5 6 6301
Estland
EE 15 5 8 91346
Förenade kungariket GB 12 17 24 11171415
Ansökningar sammanlagt 3740373333363286379833473236

Internationella registreringar landsvis där Finland är designerat

Land
Landkod 2012201320142015201620172018
Nederländerna NL 32 43 16 27162727
Amerikas förenta stater US 91 100 85 138818593
Australien AU 11 5 13 1671414
Belgien BE 23 25 9 1591310
Spanien ES 14 19 12 25171310
Italien IT 50 52 43 43283037
Österrike AT 27 34 19 13132515
Japan JP 47 19 16 25122610
Kina CN 220 243 164 154168259234
Liechtenstein LI 13 7 7 5861
Luxemburg LU 20 20 20 1911148
Norge NO 45 44 37 20254518
Portugal PT 6 7 7 137114
Polen PL 25 18 19 11181515
Frankrike FR 104 127 112 99748494
Sverige SE 52 54 42 46263021
Tyskland DE 140 165 138 10289111122
Slovakien SK 2 5 3 7201
Schweiz CH 130 130 69 787510485
Danmark
DK 21 23 15 1810234
Tjeckien CZ 58 56 36 15799
Turkiet TR 63 116 68 83696555
Ryssland RU 180 120 126 8766103114
Estland EE 14 9 18 18517
Förenade kungariket GB 18 27 25 35132115
Ansökningar sammanlagt 1576167012311273101512761023