Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år
201420152016201720182019
januari 261268281311279284
februari 315273353300265318
mars 352295373352354321
april 274267355278282308
maj 269228308308285258
juni 295308313267299190
juli 182195210146153197
augusti 196244310251251 216
september 290318367283297256
oktober 324303321286270
november 290313353313279
december
288274254250222
sammanlagt 333632863798334732362348

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 201420152016201720182019
januari 93103787879115
februari 1021011447095127
mars 11310388907490
april 1191064212076112
maj 839542120140116
juni 112102601278995
juli 8588739576106
augusti 87787111298126
september 719085899183
oktober 83141128123124
november 12410484148122
december 15916212010486
sammanlagt 12311273101512761150970