Vilka uppgifter ska jag precisera?

Behovet av precisering beror framför allt på för vilka varor och tjänster varumärket i verkligheten används och om de redan finns med i förteckningen i bokstavlig mening, dvs. om de kan tolkas redan ingå under eller inom någon av beteckningarna i förteckningen. Nedan finns några exempel:

1. Varu- och tjänsteförteckningen saknar beteckningar. Endast ett klassnummer eller hänvisningen "samtliga varor" anges.
I det här fallet ska du precisera förteckningen med de varor och tjänster för vilka varumärket i verkligheten används och vilka ingick i klassen i fråga på varumärkets ansökningsdag.

2. Varu- och tjänsteförteckningen omfattar hela klassrubriken, och varumärkesregistrering har sökts före 1.10.2012:
Precisera förteckningen med de varor och tjänster för vilka märket i verkligheten används IFALL de inte redan omfattas av förteckningen i bokstavlig mening.

Exempel 1:
Varuförteckningen omfattar rubriken för klass 25 "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader".
Företaget som innehar varumärket tillverkar endast sandaler. Ett företag som tillverkar sandaler behöver inte nödvändigtvis göra några preciseringar, eftersom sandalerna redan ingår i förteckningen i bokstavlig mening. Det är väl klart att sandaler är fotbeklädnader.

Exempel 2:
Tjänsteförteckningen för varumärket täcker rubriken för klass 35 "reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorsgöromål".
Företaget som innehar märket säljer kläder. Detaljhandel ingår inte i den bokstavliga innebörden av rubriken för klass 35. Detaljhandeln kan inte anses vara reklam, företagsledning, företagsadministration eller kontorsgorömål. Företaget som säljer kläder ska därför precisera förteckningen till exempel på följande sätt: "reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorsgöromål; detaljhandel av kläder".

3. Varu- och tjänsteförteckningen innehåller texten "alla andra varor som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista".

Precisera förteckningen med de varor och tjänster i Niceklassificeringens alfabetiska lista för vilka märket i verkligheten används
OCH
som inte omfattas av beteckningarna i förteckningen i bokstavlig mening.

Exempel: Varumärket omfattar rubriken för klass 15 "musikinstrument". Enligt den alfabetiska listan ingår också notställ i klassen, dvs. skyddsomfånget för varumärket har täckt även notställen. Om innehavaren har använt märket för notställ, är det bra att lägga till notställ i förteckningen. I fortsättningen när förteckningen ska tolkas bokstavligen kan beteckningen "musikinstrument" inte längre anses avse notställ.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019