Gå direkt till innehållet
Meny

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Delegationen följer och bedömer utvecklingen av praxis i fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Delegationen främjar iakttagandet av god praxis och lämnar rekommendationer om tillvägagångssätten och branschnormerna.

Delegationen har också till uppgift att utnyttja förfaranden för alternativ tvistlösning vid hantering av tvister som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning. Delegationen bistår undervisnings- och kulturministeriet och Patent- och registerstyrelsen (PRS) i ärenden som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning och av EU:s direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Delegationen består av företrädare för de kollektiva förvaltningsorganisationerna, rättsinnehavarna, användarna och myndigheterna. Ordförande för delegationen är upphovsrättsråd Viveca Still från undervisnings- och kulturministeriet, och sekreteraren är från PRS. Läs mer om delegationens sammansättning på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.Öppnas i en ny flik

Delegationen sammanträder åtminstone två gånger per år på det sätt som behandlingen av frågor kräver. Gå till rekommendationen.Gå till delegationens protokoll.

Statsrådet har tillsatt delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Delegationens treårsperiod inleddes den 10 december 2017. Bestämmelser om tillsättandet av delegationen finns i 62 § i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Läs mer i lagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 17.04.2020