Världsdagen för intellektuell äganderätt firas den 26 april

Francis Gurry, generaldirektören för Världsorganisationen för intellektuell äganderätt (WIPO) riktar i år vår uppmärksamhet på formgivning och designskydd.

I sitt meddelande på Världsdagen för intellektuell äganderätt säger han att vi idag omges av olika designs i allt från hemmets bruksföremål till nyaste elektroniska apparater. Designen gör produkterna snygga och praktiska, men den skiljer också åt produkterna. Dagens formgivning präglas av ekomedvetenhet och återanvändning. Systemet för skydd av intellektuell egendom hjälper formgivarna att skydda sitt arbete mot olaglig kopiering. Också formgivarna har insett detta: i fjol tog WIPO emot 30 procent fler ansökningar om internationell mönsterregistrering.

Läs generaldirektör Gurry’s meddelande på engelska på WIPO:s webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.04.2011