PCT-avgifter ändras 1 april 2012

Patent- och registerstyrelsens nyhetsgranskningsavgifter för granskning av internationella patentansökningar (PCT-ansökningar) ändras på följande sätt:

  • Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1(a): 1875 euro (tidigare 1785 euro)
  • Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2(a): 1875 euro (tidigare 1785 euro)
  • Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3: 1875 euro (tidigare 1785 euro).

De nya avgifterna gäller ansökningar som lämnas in den 1 april 2012 eller senare.

Ytterligare information:
Laila Jungfelt
Byråchef
Tfn (09) 6939 5663

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.03.2012