Aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut till handelsregistret: även verksamma företag kan riskera avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka 2000 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Även ett verksamt företag som inte reagerar på uppmaningen kan strykas ur handelsregistret, vilket i praktiken innebär avslutad företagsverksamhet och betydande skattepåföljder.

Aktiebolag och andelslag ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod och lämna in det till PRS. Läs mer om skyldigheten att lämna in bokslutshandlingar.

Handelsregistrets avregistreringsförfarande baserar sig på aktiebolagslagen och andelslagslagen. Läs mer om avregistrering.

För mer information kontakta

Nico Wendelin
Teamchef
Tfn 029 509 5279


Utskriftsversion
Uppdaterad 30.08.2017