Avregistreringen av företag ur handelsregistret utförd

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret över 13 600 företag som upphört med sin verksamhet. Största delen, över 9 600, av de avregistrerade företagen var enskilda näringsidkare ("firmor"). Dessutom ströks flera tusen aktiebolag samt öppna bolag och kommanditbolag ur registret.

Efter de avregistreringar som utfördes i augusti innehåller handelsregistret nu cirka 602 339 företag och bostadsaktiebolag.

En kungörelse om avregistreringsförfarandet publicerades den 31 mars 2017. Då uppmanades de cirka 14 000 företag som stod inför risk för avregistrering att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret senast den 30 juni 2017. Endast 178 företag lämnade in en anmälan inom den utsatta tiden och undvek således avregistrering.

Avregistreringen av icke-verksamma företag på registermyndighetens initiativ grundar sig på 24 § i handelsregisterlagen. PRS tog med i förfarandet de företag som inte hade lämnat in någon anmälan till handelsregistret under de senaste tio åren och som enligt Skatteförvaltningen var icke-verksamma.

Avregistrerade företag enligt företagsform:

Enskild näringsidkare ("firma") 9 677
Aktiebolag 3 131
Kommanditbolag 492
Öppet bolag 148
Andelslag 117
Filial 76
Ideell förening 4

Lista över de avregistrerade företagen (pdf, 5.32 Mt)

Listan i Excel-format (xlsx, 0.56 Mt)

Ytterligare information

Nico Wendelin
Teamchef
Tfn 029 509 5279


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.09.2017