Handelsregistret: Över 20 000 upphörda företag under det senaste halvåret

Sammanlagt 21 495 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades som upphörda i handelsregistret under perioden 1 april–15 oktober 2017.

Ett halvt år tidigare, 15 augusti 2016–31 mars 2017, var antalet upphörda företag 39 536. Antalet beror på att Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerade genom ett myndighetsförfarande 28 680 icke-verksamma företag under 2016.

Den 15 oktober 2017 var 609 328 företag antecknade i handelsregistret.

Tabell: Antalet upphörda företag enligt företagsform 1 april–15 oktober 2017

Aktiebolag 5 535
Andelsbank 5
Andelslag 144
Bostadsaktiebolag 113
Bostadsrättsförening 1
Enskild näringsidkare 14 255
Filial till utländsk näringsidkare 110
Försäkringsaktiebolag 1
Ideell förening 4
Kommanditbolag 918
Publikt aktiebolag 1
Öppet bolag 408

Statistik över alla företagsformer i handelsregistret finns på PRS webbplats.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Chefsjurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.10.2017