PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 616 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 4 oktober 2017 trots uppmaningar. PRS har dessutom informerat företagen om saken via flera olika kommunikationskanaler.

Lista över de avregistrerade företagen (pdf, 0.18 Mt)

Listan i Excel-format (xlsx, 0.04 Mt)

Sammanlagt 597 aktiebolag och 19 andelslag avregistrerades.

Efter avregistreringen omfattar handelsregistret 605 390 företag och bostadsaktiebolag.

Avregistreringen grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag och görs på PRS initiativ på grund av att skyldigheten att lämna in bokslut inte har fullgjorts.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. Upplösning medför vanligen skattepåföljder.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering.

Läs mer om vad avregistrering innebär samt våra anvisningar till företag.

För ytterligare information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Tfn 029 509 5300

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.10.2017