Antalet varumärkesansökningar har minskat från 2016 – flest ansökningar inom utbildnings- och underhållningstjänster

I år fram till slutet av oktober har 2 783 varumärkesansökningar lämnats in till PRS. Antalet har sjunkit från det föregående året. Då lämnades 3 191 ansökningar in i januari-oktober.

De varor och tjänster som varumärken används för är indelade i 45 klasser. Det största antalet ansökningar har i år lämnats in inom utbildnings- och underhållningstjänster (klass 41). Ansökningarna inom annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster (klass 35) står för det näst största antalet, och den tredje största gruppen är ansökningarna i klass 9, som bland annat datorer, mjukvaror och mobiltelefoner ingår i.

Samma klasser var populärast även år 2016.

Tabell: Varumärkesklasserna med flest varumärkesansökningar 2017

  • 742 varumärken Utbildnings- och underhållningstjänster, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet (klass 41)
  • 601 varumärken Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster (klass 35)
  • 427 varumärken Bland annat datorer och datorapparater, mjukvaror såsom dataspelprogram samt multimedia- och fotograferingsapparater (klass 9)

Det ska alltid anges i varumärkesansökan för vilka varor eller tjänster det sökta märket kommer att användas. Läs mer.

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken.

Ytterligare information:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.11.2017