Stiftelser som inte lämnat in sin årsrapport riskerar vite

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för stiftelseregistret, håller på att förelägga vite mot sådana stiftelser som trots PRS uppmaningsbrev inte har lämnat in sin årsrapport för 2016 eller kompletterat sin bristfälliga rapport inom utsatt tid.

I slutet av oktober hade 158 stiftelser inte lämnat in sin årsrapport eller den inlämnade rapporten var bristfällig.

Vitet skickas till stiftelsens styrelseordförande. Vitesbeloppet är 3 300 euro.

Stiftelser måste upprätta en årsrapport för varje räkenskapsperiod och sedan lämna in rapporten till PRS inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. PRS skickar stiftelserna årligen ett brev med anvisningar för hur årsrapporten ska upprättas.

PRS har intensifierat tillsynen över inlämningen av årsrapporter.

Anvisningar för inlämning av årsrapporten finns på PRS webbplats. Gå till anvisningarna.


För mer information kontakta

Nico Wendelin
Teamchef
Tfn 029 509 5279

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.11.2017