Antalet nya föreningar fortsättningsvis störst inom kultur

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har i år registrerat drygt tvåtusen nya föreningar. Största antalet finns inom kultur, 634 stycken.

Kulturföreningar inbegriper bland annat hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och forskning samt olika konstföreningar.

Näst största antalet föreningar registrerades inom idrott och motion, och den tredje största gruppen var fritidsföreningar.

Statistik: Registrerade nya föreningar, huvudklassvis och efter antal den 8 december 2017
Föreningar inom kultur 634
Idrotts- och motionsföreningar 473
Fritidsföreningar 277
Övriga föreningar 217
Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen 184
Föreningar med anknytning till yrke och näring 120
Politiska föreningar 74
Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 33
Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 31

År 2016 registrerade PRS 2230 nya föreningar. Antalet har redan under flera år varit på väg neråt.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2017