Jord- ja skogsbruksministeriet meddelar: Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019 - Lagen om ett bostadsdatasystem antogs av riksdagen

Riksdagen antog i dag den 10 december lagen om ett bostadsdatasystem. Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019. Nästa år införs ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Den nya lagen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna samt informationen om ägandet och pantsättningen av aktierna registreras direkt i aktielägenhetsregistret.

Läs hela meddelandet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/laki-huoneistotietojarjestelmasta-hyvaksyttiin-eduskunnassa

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.12.2018