PRS testar elektronisk mottagning av bokslutsuppgifter – testmiljön presenterades för programvaruföretag

Projektet för elektronisk mottagning av bokslutsuppgifter till handelsregistret i IXBRL-format har framskridit till testning. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har byggt upp en testmiljö som programvaruföretag ska prova efter årsskiftet.

PRS presenterade testmiljön för representanter för programvaruföretag och leverantörer av informationstjänster på ett möte den 12 december 2018.

På mötet redogjorde vi för hur data i IXBRL-format skapas och presenterade vårt gränssnitt för mottagning av bokslutsuppgifter. Vi berättade också om kommande ändringar i gränssnittet för vårt bokslutsarkiv.

Testmiljön blir tillgänglig vid årsskiftet. Företag kan använda miljön för att testa elektronisk sändning av bokslut till handelsregistret direkt från ett bokföringsprogram. Programvaruföretag kan bygga och testa sina applikationer tillsammans med PRS.

Under 2019 kommer vi att utveckla gränssnittet gradvis bland annat på basis av användarfeedback.

I framtiden när IXBRL-gränssnittet är färdigt kan bokföringsbyråer som använder bokföringsprogram enkelt skicka in bokslut till handelsregistret.

PRS genomför projektet i samarbete med Ekonomiadministrationsförbundet.

Vad är IXBRL?

IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att skapa, behandla, bearbeta och visualisera ekonomiska rapporter maskinellt.

IXBRL används redan till exempel i Sverige.


För mer information kontakta:

Franck Mertens
Projektchef
Tfn 029 509 5212
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2018