Lägre avgifter i handelsregistret och informationstjänsten Virre från början av 2019

Från 1 januari 2019 tar vi ut lägre behandlingsavgifter för vissa handelsregisteranmälningar. På samma gång sänker vi också priset på elektroniska registerutdrag och intyg i informationstjänsten Virre.

Vi publicerar våra nya prislistor på vår webbplats den 1 januari 2019.

Här nedan finns förhandsinformation om de viktigaste ändringarna.

Avgifter i handelsregistret

  • Etableringsanmälan för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag via e-tjänsten kostar 275 euro (tidigare 330 euro).
  • Etableringsanmälan för enskild näringsidkare via e-tjänsten kostar 60 euro (tidigare 75 euro).
  • Anmälan om ändring av firmanamn via e-tjänsten kostar 60 euro (tidigare 65 euro).
  • Anmälan om parallellfirma via e-tjänsten kostar 60 euro/parallellfirma (tidigare 65 euro/parallellfirma).
  • Anmälan om bifirma via e-tjänsten kostar 60 euro/bifirma (tidigare 65 euro/bifirma).
  • Behandlingsavgiften för en ändringsanmälan på pappersblankett är 55 euro/anmälan (tidigare 45 euro/anmälan), till exempel:
    • Anmälan om ändring av styrelse och verkställande direktör kostar 135 euro (tidigare 125 euro).
    • Anmälan om ändring av styrelse, verkställande direktör och revisor kostar 175 euro (tidigare 165 euro).

Priser i informationstjänsten Virre

I början av januari 2019 sänker vi också priset på elektroniska registerutdrag och intyg i Virre. Se de nya priserna för Virre.

Ytterligare information om handelsregisteravgifter:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2018